Om kurset:
Kurset vil give dig en indsigt og forståelse i arbejdet med skygger og projektioner. En
forståelse, der er vigtig når vi arbejder med mennesker, så vi kan håndtere de skygger
vi møder i os selv og i vores klienter.
Vi er nødt til at kende os selv og vores reaktioner, for at kunne møde vores klienter i
deres udvikling og i deres reaktioner.
Skam og angst vil have et særligt fokus på kurset.
Vi vil endvidere komme ind på udviklingsveje og vigtigheden af selvomsorg.
Om indholdet af kurset:
Skygger er de mørke og de lyser sider i os selv, som vi ikke har kontakt med. Sider vi
har lært at undertrykke og mangler at anerkende. I mødet med andre mennesker kan
projektioner opstå, når vi ser de sider af os, som vi ikke selv har opdyrket og forliget
os med. Det gælder både de lyse og de mørke skygger i os.
Skygger, skygger således for områder i os, som vi besidder, men som vi af forskellige
grunde har lukket af for, bevidst eller ubevidst.
Følelserne skam og angst er centrale i skyggearbejde. Vi vil lave meditationer og små
øvelser, for at blive fortrolige med disse følelser.
På kurset vil vi arbejde med at byde vores skygger velkomne, så vi bliver
opmærksom på vores potentialer. Vores skygger er måske ikke altid lige så
charmerende i deres udtryk, men der ligger masser af lethed og gode grin i at kunne
registrere og anerkende dem. Når vi bliver opmærksomme på, at skygger simpelthen
er en forsvarsmekanisme i udviklingen af at blive et menneske.
Ud over at skyggerne findes på det personlige plan, findes de også på det kollektive
plan.
Skyggeteorien er baseret på Sigmund Freud’s (1856-1939) og Carl Gustav Jung’s
(1875-1961) arbejde med at forny forståelsen af psykologien.
Sigmund Freud introducerede psykoanalysen, hvorpå Carl Gustav Jung
videreudviklede med at introducere det kollektive ubevidste og arketyperne.

Metoder:
På kurset vil der være undervisning, øvelser, brug af farver, meditationer, sparring i
mindre grupper og deling i den store gruppe.

Krav til deltagere:
Kurset er for dig, der arbejder med mennesker og ønsker en større forståelse af dine
egne og dine klienters reaktioner og udviklingsvej.
Kurset er også for dig, der ønsker udvikling på din egen personlige vej.
Der er plads til 6 deltagere på holdet.

Dato:

14. og 15. september 2024

Lørdag kl. 10 – 17 og søndag kl. 10 – 16

Pris:
Kurset koster 1.900,- som betales ved tilmelding.
Beløbet kan betales ved Mobilepay eller bankoverførsel.
I prisen er der udover undervisning inkluderet kaffe, te, frugt og snack.
Tilmelding: lenahvid@hotmail.com

Medbring venligst:
Frokost, indesko, papir, farver og blyant

Sted:
Klinik Lena Hvid,
Sønderskovvej 12 A, 8520 Lystrup
Der er let adgang fra letbanen, bus 16 og 18.
Desuden er der gode parkeringsforhold i gården.

Underviser:
Lena Hvid
Skyggevejleder
Eksamineret og certificeret
v/ Mette Holm 2017